About Us

Sibanye is a South African world music group with its roots in Cape Town and making music that is a fusion of Afropop, folk and township jazz.

Sibanye is a Xhosa word meaning "Together As One" and is also the name of a song of reconciliation that led to the formation of the world music group in the Mother City. The group members are from the City Bowl and surrounding townships Nyanga, Gugulethu, Old Cross Roads, Eersterivier and Khayelitsha.

The music of Sibanye celebrates the spirit of a rainbow nation through its proudly South African style with lyrics in all eleven official languages of South Africa. At live performances, they also incorporate iconic, beloved songs from South African soil.

What we do:

 • The Sibanye band performs live at festivals, functions and events.
 • Sibanye makes true, iconic South African music.
 • The music of Sibanye is for everyone.
 • Contribute to the Sibanye Music Academy.

The band has performed at various public stages and festivals, amongst other the V&A Waterfront Amphitheatre on New Year's Day, KKNK in Oudtshoorn, Gariep Festival in Kimberley,SU Woordfees in Stellenbosch and Olive Festival in Prince Albert.

The members of Sibanye are:

 • Leon Albert Oosthuizen: Accordion & vocals
 • Ntuthu Nyiki: Percussion & vocals
 • Skhura Qamata: Drums
 • Tiana Amari: Bass guitar
 • Harold Schenk: Keyboard

The band performs with Guest artists upon request.

Wie is ons

Sibanye is 'n Suid-Afrikaanse wêreldmusiek groep van Kaapstad wat musiek maak in ‘n samesmelting van Afropop, folk en township jazz.

Sibanye beteken "Saam Soos Een" in Xhosa en is ook die naam van 'n lied van versoening wat gelei het tot die onstaan van die wêreldmusiekgroep in die Moederstad. Die lede van die groep is afkomstig van die Stadskom en omliggende townships Nyanga, Gugulethu, Ou Kruispad, Eersterivier en Khayelitsha.

Die musiek van Sibanye vier die gees van 'n reënboognasie deur sy eg-Suid-Afrikaanse styl met lirieke in al elf amptelike tale van Suid-Afrika. Met lewendige optredes inkorporeer hul ook ikoniese, geliefde liedjies uit Suid-Afrikaanse bodem.

Wat ons doen:

 • Die Sibanye orkes tree lewendig op by feeste, funksies en geleenthede.
 • Sibanye maak eg, ikoniese Suid-Afrikaanse musiek.
 • Die musiek van Sibanye is vir ieder en elk.
 • Dra by tot die Sibanye Musiekakademie.

Die musiekgroep het al by verskeie publieke verhoë en feeste opgetree, onder andere die V&A Waterfront Amfiteater op Nuwejaarsdag, KKNK in Oudtshoorn, Gariepfees in Kimberley,SU Woordfees in Stellenbosch en Olyffees in Prins Albert.

Die lede van Sibanye is:

 • Leon Albert Oosthuizen: Trekklavier & stem
 • Ntuthu Nyiki: Perkussie & stem
 • Skhura Qamata: Dromme
 • Tiana Amari: Baskitaar
 • Harold Schenk: Klawerbord

Die orkes tree soms op versoek met gaskunstenaars op.

Gallery

work 1
work 2
work 3
work 7
work 6
work 7
work 5
work 6
work 5

Shop

Buy Sibanye music on-line.

Proceed

Winkel

Koop Sibanye musiek aanlyn.

Gaan Voort

Contact

 

Kontak

Bookings: +27 (0)81 395 4327 or +974 5021 2343   Besprekings: +27 (0)81 395 4327 of +974 5021 2343
       
Organisation   Organisasie
Contact person   Kontakpersoon
Telephone   Telefoon
Fax   Faks
Mobile   Selfoon
E-mail address   Epos adres
Event   Geleentheid
Date   Datum
Venue   Lokaal
Venue capacity   Lokaal kapasiteit
Indoor
  Binnenshuis
Outdoor
  Buitenshuis
Your message   Jou boodskap
E-mail a copy of this message to your own address
  Epos 'n kopie van die
boodskap na jou eie adres
Verification code
The answer is the number 15
  Verifikasie kode
Die antwoord is nommer 15